The book describes in detail my interviews with US intelligenceMy Political Goal: acceptance of Poland to NATO and breaking with Warsaw Pact.

How? Through a Palace Coup in Kremlin.

I provided intelligent information about how to do it. At that time my family was kept hostage in Warsaw.

I detect undergoing communist revolution in USA by comparing actions of Democratic leaders with communist terror in Soviet Bloc

Kukliński’s Mission

Kukliński disrupted Soviet aggression against West Europe. He saved citizens living on whole Polish territory from Armageddon. He saved also all German people.

Did Soviets intend to invade West Europe?  Yes! Communists were and are extremely aggressive, also here in US.

Could Kukliński possess information that could lead to the collapse of Soviet Bloc? No! How could I possess such information? See the book.

Spiritual Assistance

Pope John Paul II said:  “be not afraid”!  Inspirational: Do not fear terror in the communist hell. Pope’s words provided spiritual assistance: If you have a method to overcome Soviets, have a courage to apply it!

Inspirational: Do think about it, don’t be afraid. Open fight did not make sense.

Książka opisuje szczegołówo moje rozmowy z wywiadem USAMój Cel Polityczny: przyjęcie Polski do NATO i zerwanie z Układem Warszawskim.

W jaki sposób?  Przez przewrót Pałacowy na Kremlu. Dałem informacje wywiadowcze jak to zrobić.

W tym czasie moja rodzina była trzymana jako zakładnik w Warszawie. Wykrywam odbywajacą się  rewolucję komunistyczną w USA przez porównanie akcji liderów Demokratów z komunistycznym terrorem w Bloku Sowieckim.

Misja Kuklińskiego

Kukliński przeszkodził Sowietom w napaści na Europę Zachodnią. Ocalił całą ludność żyjącą w Polsce przed zagładą. Ocalił także całą ludność niemiecką.

Czy komuniści chcieli iść na Europe Zachodnią? Tak! Komuniści byli i są bardzo agresywni także i tutaj, w USA.

Czy Kukliński mógł posiadać informacje które mogłyby doprowadzić do rozpadu Bloku SowieckiegoNie! W jaki sposób ja posiadałem takie informacje? Zobacz książkę.

Duchowa Pomoc

Papież Jan Pawel II mówił: Nie bójcie sie! Inspirujące:  Nie bój się terroru w piekle komunizmu. Słowa papieża wzmacniały ducha: jeśli masz sposób na Sowietów, nie bój się go użyć!

Inspirujące:  Myśl o tym, nie bój sięOtwarta walka nie miała sensu.

Facebook Comments